روسری طرح آفریدون

آفریدون فرزند فرانک و آبتین است که هر دو به خاطر ستم ضحاک جان خود را از دست داده اند. آفریدون یکسره در اندیشه انتقام از ضحاک به خونخواهی مادر و پدرش بود.

آفریدون در دیر البرز، زیر نظر شهراسب بزرگ و کاوه آهنگر بزرگ شد و تعلیم دید. شهراسب بزرگ معتقد بود که فر ایزدی بعد از جمشید در آفریدون حلول کرده است. آفریدون در نهایت بر ضحاک پیروز می شود و او را در کوه دماوند زندانی می کند.

طرح این روسری برگرفته از صحنه هایی در انیمیشن آخرین داستان است.

جزئیات محصول

  • نام : روسری چاپی جناقی دور دست دوز
  • رنگ : سبزآبی
  • ابعاد : 145 *145
  • برند : cetiris

199,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

ناموجود