تی‌شرت‌هایی که در زیر می بینید، برگرفته از انیمیشن ایرانی آخرین داستان است. این انیمیشن، برداشتی آزاد از دو داستان در شاهنامه فردوسی است: داستان به تخت نشستن جمشید و داستان نبرد کاوه آهنگر با ضحاک ماردوش.
این انیمشین از هفدهم شهریور به صورت آنلاین اکران خواهد شد. با دیدن این انیمشین، اسطوره‌های ایرانی را با طراحی‌های خاص و متفاوتشان خواهید دید.

تی شرت طرح “آخرین داستان”

57,600 تومان 96,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

تی شرت طرح “آخرین داستان”تمام چاپ

63,000 تومان 105,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

تی شرت طرح “جمشید شاه “

57,600 تومان 96,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

تی شرت طرح “کمیک”

57,600 تومان 96,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

تی شرت طرح “کمیک” طرح پشت تی شرت

57,600 تومان 96,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

تی شرت طرح “کمیک” طرح پشت تی شرت

57,600 تومان 96,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

دورس طرح “آخرین داستان”

150,000 تومان 250,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

دورس طرح “آخرین داستان”

150,000 تومان 250,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

دورس طرح “آخرین داستان”

150,000 تومان 250,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

دورس طرح “آخرین داستان”

150,000 تومان 250,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

دورس طرح “پریچهر”

150,000 تومان 250,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

دورس طرح “جمشید”

150,000 تومان 250,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

دورس طرح “شهرزاد”

150,000 تومان 250,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

دورس طرح “کاوه”

150,000 تومان 250,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

هودی طرح “آخرین داستان”

180,000 تومان 300,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

هودی طرح “آخرین داستان” تمام چاپ

180,000 تومان 300,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

هودی طرح “آخرین داستان”تمام چاپ

180,000 تومان 300,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

هودی طرح “آفریدون”

180,000 تومان 300,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

هودی طرح “جمشید”

180,000 تومان 300,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده

هودی طرح “شهرزاد”

180,000 تومان 300,000 تومان قیمت بدون مالیات ارزش افزوده