رمان‌های مصور آخرین داستان، مجموعه‌ای از 7 جلد است که در کنار انیمیشن “آخرین داستان” مجموعه داستان “آخرین داستان” را روایت می‌کند. هسته اصلی این مجموعه انیمیشن “آخرین داستان” است و  نبرد کاوه آهنگر و ضحاک را نمایش می‌دهد در کنارش رمان‌های مصور، سرگذشت و آینده شخصیت‌ها را برای ما نمایان می‌کنند؛ تا از داستان جذاب طلوع پادشاهی جمشید تا سرگذشت ضحاک در دماوند آگاه شویم.

هیچ محصولی یافت نشد.